Φωτογραφίες

Η φιστικιά

pistachier
Φιστικιά

En hiver
Το χειμόνα

Οι Άνθη

Fleur femelle
Θηλυκό άνθος

Arbres femelles en fleur
Θηλυκά δένδρα

fleur mâle
Αρσενικό άνθος

Ο καρπός

Στην αρχή

Το Μάιο

Τον Αύγουστο

Έτοιμα

Η σοδειά